Diplodocus Desk

degrooteoorlog.jpg

Op 28 september 1914 werd het gehucht de Locht, gelegen tussen Hechtel en Eksel, door de Pruisische "Huzaren des doods" volledig platgebrand. 27 boerderijen met vee en inboedel gingen in de vlammen op. Alle bewoners van de Locht, maar ook vele van Hechtel en Eksel vluchtten weg met de speciaal ingelegde treinen vanuit de statie van Exel en andere vluchtten naar familie in de naburige gemeentes. Na de brand van de Locht, het opeisen van de goederen, de verplichte tewerkstelling in Duitsland en de confrontatie met deze hongeroorlog vluchtten vele mannen naar Holland. Zo worden de burgers van Hechtel en Eksel al in het begin van de oorlog geconfronteerd met het oorlogsgeweld en de gevolgen ervan!

Met "ONZE GROOTE OORLOG" zullen we de gewone burgers in ons landelijk dorp de vier oorlogsjaren in negen scènes laten beleven, "De Winterhulp", "De Brand van de Locht", "Opeisen van Goederen", "Door de Stroomdraad", “De Armlastigen, weggevoerden naar Duitsland”, "De Preek", "Frontbrieven" en  "Bevrijding" dit historisch gebeuren zal muzikaal begeleid worden door de  Koninklijk Fanfare Eendracht Eksel.

De muziek is van Simon Van Hoecke, gecomponeerd voor de Fanfare Toeterdonk in Tildonk ter gelegenheid voor de herdenking WOI. In zijn bekroond werk "De Engelenburcht, Hartslag van een dorp in 1914", laat Simon Van Hoecke de beleving van de oorlogsjaren, angst, heimwee, twijfel, hoop … muzikaal vertolken tot een symfonisch geheel.

Bij het samenstellen van dit scenario voor de 100-jarige herdenking van WOI werd er ons een spiegel voorgehouden met het heden. Vluchtelingen voor het oorlogsgeweld: tijdens de eerste wereldoorlog zijn 2 miljoen, 2.000.000, Belgen naar Nederland, Frankrijk en Engeland gevlucht, waar zij werden opgenomen en hulp kregen. Stroomdraad met hoogspanning aan de Nederlandse grens die als "muur" diende om vluchtelingen tegen de houden. Niets nieuws onder de zon, de geschiedenis herhaalt zich telkens weer opnieuw. Vluchtelingenproblematiek en nieuwe muren worden er steeds weer gebouwd!

"Nooit meer oorlog" een blijvende hoop voor eeuwig?